Sortie – Carneval vénitien zu Lonkesch den 02.04.2017