Erneierung Fotosaustellung “Am Rit”

„Am Rit“ ass e Centre associatif wou d’Gemeng Schëffleng de lokale Clibb Raimlechkeeten zur Verfügung stellt fir Generalversammlungen, Konferenzen oder aner kulturell Aktivitéiten ze organiséieren. Zanter ufanks 2000 huet de Photo-Club Schëffleng eng permanent Fotosaustellung „Am Rit“.
Et ass elo erëm un der Zäit fir dës Fotosausstellung ze erneieren. Mer wären natierlech frou wann der esou vill wéi méiglech vun iech géife matmaachen. 
De Sujet vun der Foto ass iech iwwerlooss. D’Zuel vu Fotoen pro Member ass op Maximum 5 limitéiert.
Wann der interesséiert sidd fir mat ze maachen da sot eis w.e.g. bis spéitstens den 28te Februar wat der denkt auszestellen. 
Hei ass e Plang vun de Panneauen an de Formater vun de Rummen déi mer zur Verfügung hunn.
* obligatoresch

Ech maache mat bei der Erneierung vun der Fotosaustellung "Am Rit" a proposéieren:

Ufanks Mäerz setze mer eis mat allen Interessenten zesummen fir de Rescht ze plangen 
  • wat fir eng Fotoen ginn effektiv ausgestallt (wann der méi zur Auswiel sinn wéi Rummen zur Verfügung sinn)
  • wéi ginn d’Fotoen geprint
  • wéini ginn déi nei Fotoen opgehaangen
  • wéini ass de Vernissage
  • an esou weider
Déi gedréckte Fotoen kreien d’Fotografen erëm wann dës Ausstellung erneiert gëtt.