Generalversammlung : Freideg den 22.03.2019 um 19:00 “am Rit” zu Schëffleng

Nächst Aktivitéit : Photoshop Tips & Tricks de 27.03.2019 um 19:00 am Studio

                                                                Conseil d’Administration
Président

Norbert Carl
norbert.carl@pcs.lu

Vice-président

Michel Pierson
michel.pierson@pcs.lu

Secrétaire

Marc Backes
marc.backes@pcs.lu

Trésorier

Gilles Wagner
gilles.wagner@pcs.lu