De PCS wënscht iech eng schéi Vakanz a vill flott Fotoen.