Nächst Aktivitéit, Mëttwoch de 27.02.2019 um 19:00 am Studio: Levitatioun – Shooting

Porte ouverte Photo-Club Ettelbréck

Concours : THE 3rd PORT TALBOT CAMERA CLUB INTERNATIONAL SALON FOR DIGITAL IMAGES 2014

Closing date : 24.01.2014

http://www.porttalbotcameraclub.org/salon-home-2014.html

Concours : 1ST DPW GRAND EXHIBITION 2014

Closing date : 15.02.2014

http://www.dpw.rs/main/index.php?op=1&l=1

Concours : International exhibition of art photography SOUL 2014

Closing date : 19.01.2014

http://kozjak50.com/photosoul/index.php

Concours : 6th international digital photo award MAN AND NATURE

Closing Date : 20.01.2014

 http://www.fotoklubleonding.at

 

Concours : EIP AWARD – Diversity of The World

Closing date : 02.02.2014

http://diversity.eipaward.com

 

Saarbrecken 04.10.2013

Making of “Model Shooting” 23.10.2013

MIGG “Mir iessen gär gutt”

D’Clubhaus beim Kiosk vu Schëffleng huet e flott Kachbuch erausbruecht “MIGG” “Mir iessen gär gutt” Et war eng Eier an eng Herausfuederung fir mech fir kënnen e gudden Deel vun den Fotoen fir d’Kachbuch ze maachen.

Dese flotte Kado fir Kreschdaag ass fir 29€ zu Schëffleng beim Clubhaus beim Kiosk ze kreien. ( http://www.schifflange.lu/index.php/famille/94 )

Michel P.

Concours : Bristol Salon 2014

 

www.bristolphoto.org.uk